Gospodarstvo

UVODNI DIO:

Grad Široki Brijeg je kulturno i administrativno sjedište Zapadno-hercegovačke županije, samo gradsko naselje se nalazi na rijeci Lištici, 20 km zapadno od Mostara i na putnom pravcu koji povezuje Hercegovinu s Dalmacijom. Cijelo područje Grada je bogato kulturno – povijesnim naslijeđem i ima dugu povijest koja datira još od antičkog doba. Novija povijest je vezana za izgradnju Franjevačkog samostana 1846. godine, čime je pokrenut kulturni preporod i gospodarski razvitak cijelog kraja.Urbanističkim planom je obuhvaćeno je gradsko i prigradsko područje površine 1.168 ha što je polazište i okvir za daljnji urbani razvoj Grada. Široki Brijeg je posljednjih godina postao prepoznatljiv po sportskim uspjesima, brojnim kulturnim događanjima i posebno kao izrazito poduzetnička sredina. 

Stoga je Široki Brijeg danas u gospodarskom pogledu među najrazvijenijim gradovima na području Hercegovine s jasnom vizijom i perspektivom ukupnog budućeg razvitka.

OSNOVNI PODACI:

Broj stanovnika

 30.000

Površina

 387,6 km²

Gustoća naseljenosti

 77,4 stanovnika / km²

Proračun Grada (2019) (KM)

 14.971.100,00 KM

BDP (po glavi stanovnika)

 7.900 KM

Adresa Gradske uprave

 Fra Didaka Buntića 11,  88220 Široki Brijeg

Web adresa

 www.sirokibrijeg.ba

 

LJUDSKI RESURSI:

Radno sposobno stanovništvo (2012.)

17.060

Zaposlenost (2018.)

Broj zaposlenih:  7. 412              
Broj nezaposlenih:  3. 949

Prosječna neto plaća (2018.)

 749 KM

Struktura nezaposlenih (2018.)

VSS: 406  VŠS: 206   SSS: 1. 326  
VKV: 8  KV: 1.608   PKV: 30 NKV: 365


LOKALNA EKONOMIJA:

Broj poduzeća/obrta (2018.)

Poduzeća:  394                 Obrti:  489

Dominantni sektori

1. metaloprerađivačka industrija

2. građevinarstvo

3. proizvodnja obuće

4. poslovne usluge, usluge zastupanja

Nositelji razvoja - poduzeća

1. FEAL d.o.o.

2. Sjemenarna d.o.o.

3. LUKAS TP NAKIĆ d.o.o.

4. Hering d.d.

5. TT KABELI d.o.o.

6. MEPAS d.o.o.

7. MCI d.o.o.

8. Namex d.o.o.

9. Bernina d.o.o.


PROMETNE KOMUNIKACIJE:

Ukupno magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva (km)

 400

Udaljenost od zračne luke (km)

 28

Udaljenost od željeznice (km)

 25

Udaljenost od morske luke (km)

 70


MOGUĆNOSTI ZA ULAGANJA:

Poljoprivredno zemljište, površina

 3.707 ha

Građevinsko zemljište, površina

 20 ha (mješovite poslovno-stambene namjene u središtu Grada)

 

 

 

 

Najvažniji turistički potencijali

Široki Brijeg ima velike i do sada vrlo malo iskorištene mogućnosti ulaganja u turizam -prirodno i ekološki čisto okruženje, čist zrak, nezagađene vode, ekološki način proizvodnje hrane, autohtoni ruralni ambijent, obiteljska gospodarstava s turističkom ponudom, vjerske i kulturno-povijesne znamenitosti.

 

Grad Široki Brijeg prepoznaje u turizmu vrlo važan  segment budućeg gospodarskog razvitka.

 

Turistički potencijali:

-          Sportsko-rekreacijski turizam

-          Vjerski turizam

-          Seoski turizam

 

 

Poslovna  infrastruktura

 

 

Poslovna zona  ,, Trn ,,  ukupne površine 50  ha

- Poslovna zona "Knešpolje", ukupne površine 65,34 ha

 

 

 

Gradski poticaji

 

Poticanje proizvodnog poduzetništva na način da su obveznici koji se bave proizvodnim djelatnostima oslobođeni plaćanja komunalne naknade u prvoj godini rada;

Pojednostavljena procedura ishođenja građevinskih dozvola uz velike pogodnosti kod plaćanja komunalnih doprinosa

 


AKTIVNOSTI GRADA U RAZVOJNIM PROCESIMA:


 

 

Uloga i aktivnosti  Grada

Širokog Brijega kao jedinice lokalne samouprave u razvojnim procesima

 • Jačanje kapaciteta za pitanja pripreme i provedbe razvojnih projekata, strateškog planiranja, praćenje i informiranje o EU fondovima;
 • Suradnja s  NVO i MZ u pisanju i provedbi projekata;
 • Kreiranje i izgradnja povoljnog poslovnog okruženja;

 

 

 

 

Dosadašnja suradnja Grada i NVO/MZ


Usvojeni: 
   
- Sporazum o suradnji Grada s NVO;

- Strategija partnerstva s građanima


Realizirani:

- Projekt LOD – Grad u suradnji s UNDP, realizirano 5 projekata s lokalnim NVO

- Projekt PERA – Grad u suradnji s PEP International  - realizirana 4 projekta u ruralnim naseljima

- Projekt Akademija za građane u suradnji s OESS

 

 

 

 

Planirane aktivnosti Grada u narednom periodu


-  kontinuirani rad na poboljšanju efikasnosti rada lokalne uprave u cilju pripreme projekata i sustavnog praćenja i traženja izvora financiranja;       
- izrada Detaljnih planova uređenja pojedinih gradskih područja;

- efikasno upravljanje gradskom imovinom, odnosno uspostava posebnog Ureda za evidenciju i upravljanje gradskom imovinom, kao i povrat prisilno oduzete imovine;

- stalna stručna edukacija uposlenika;

- poboljšanje suradnje s mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama kroz sustavnu potporu projektima MZ i NVO.

 

Planirane aktivnosti Grada u oblasti zaštite okoliša

- uspostava centra za reciklažu otpada;

- uspostava komunalnog redarstva;

-  realizacija ostalih projekata iz lokalnog ekološkog plana (LEAP).

 

GRADSKI RAZVOJNI PROJEKTI: Pregled važnijih infrastrukturnih projekata 


 

Naziv projekta

Vrijednost projekta

Faza implementacije, status projekta

1.

Projekt izgradnje kanalizacije na urbanom području + Projekt izgradnje pročistača otpadnih voda

 15.000.000

Izvori financiranja: kredit EIB, IPA  grant sredstva, Gradski proračun.  Završena izgradnja kolektora A, B, C.
Planirana ulaganja u izgradnju  kolektora D i E. 
U 2019. počela izgradnja pročistača  otpadnih voda.

2.

Gospodarska zona Trn

 

2,7 mil. uloženo do sada.
U 2019. nastavljena izgradnja  interne prometnice i komunalne  infrastrukture u vrijednost 350.000,00 KM.

3.

Projekt rekonstrukcije i proširenja sustava za navodnjavanje

5.500.000

Projekt realiziran tijekom 2015., a u  sljedećem razdoblju očekuje se  nastavak rekonstrukcije  sekundarnog sustava za  navodnjavanje. 

4.

Rekonstrukcija područnih škola u Donjem Crnču i Provu

250.000

Projekt je realiziran u cijelosti u  2019.

5.

Vodovod Kočerin

 

Do lipnja 2019. godine realizirano 130 priključaka.

6.

Vodovod Ljubotići

1. 110.000

U rujnu 2019. potpisan ugovor za izvođenje radova u vrijednosti od  500.000,00 KM.

7.

Vodovod Biograci

100.000

U 2019. godini završena 64  priključka.

8.

Vodovod Dobrkovići

1.800.000

Do kraja 2019. očekuje se završetak  natječajne procedure i potpisivanje  ugovora za izgradnju primarnog cjevovoda.

9.

Vodovod Čerigaj

200.000

Očekuje se nastavak radova po  osiguranju sredstava.

10.

Vodovod  Knešpolje

 

U rujnu 2019. potpisan ugovor za izvođenje radova na izgradnji  primarnog cjevovoda u vrijednosti od 270.000,00 KM.

11.

Izgradnja i uređenje turističkih sadržaja (Park Sajmište, Vrelo Borak, šetališne i biciklističke staze) - Projekt ADRIATIC CANYONING 

530.000

Realizirano u 2019.

12.

Projekt uređenja Ulice Stjepana Radića

 

Rekonstrukcija postojeće šetnice, postavljanje rasvjetne i ostale  opreme, uređenje parkinga ispred zgrade Županije, postavljenje kružnog toka na raskrižju ulica  Stjepana Radića i S.S. Kranjčevića,  rekonstrukcija nogostupa od Grala  do Male škole. Radovi ugovoreni u  2019. godini, završetak projekta do  kraja iste godine.

13.

 

Gospodarska zona "Knešpolje"

  Izgradnja vodovodne mreže i  internih prometnica (2018./2022.)


 
 

Vijesti

Druga osnovna škola Široki Brijeg proslavila svoj dan!

Druga osnovna škola Široki Brijeg proslavila svoj dan!

U petak 17. svibnja u školskoj dvorani Druge osnovne škole Široki Brijeg održana je prigodna proslava povodom „Dana škole“.

Predstavljen roman ”Matijino stoljeće rata”

Predstavljen roman ”Matijino stoljeće rata”

Predstavljanje romana ”Matijino stoljeće rata” autora Ivana Šimića iz Gruda održano je u utorak navečer u Narodnoj knjižnici u Šir...

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima i njihovih zamjenika

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima i njihovih zamjenika

Na temelju članka 2.13 stavak (1) točka 3. Izbornoga zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/...

Proslavljen Dan Prve osnovne škole Široki Brijeg

Proslavljen Dan Prve osnovne škole Široki Brijeg

U Prvoj osnovnoj školi Široki Brijeg danas se održao program obilježavanja i proslave Dana škole.

Održana večer hrvatskih skladatelja - koncert Glazbene škole Široki Brijeg

Održana večer hrvatskih skladatelja - koncert Glazbene škole Široki Brijeg

U Franjevačkoj galeriji u Širokom Brijegu u četvrtak večer održan je koncert Glazbene škole Široki Brijeg pod nazivom „Večer hrvat...

Predstavljen roman "Kandidat smrti" autora pok. Nikole Nike Kovačić

Predstavljen roman "Kandidat smrti" autora pok. Nikole Nike Kovačić

U srijedu navečer u Narodnoj knjižnici u Širokom Brijegu u sklopu programa "Svibanjska sjećanja" predstavljen je roman "Kandidat s...

Svečano obilježen Dan širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske JNA

Svečano obilježen Dan širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske JNA

U utorak 7. svibnja obilježen je Dan širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske JNA koje se dogo...

Ivan Dračar pobjednik tradicionalnog mini maratona Polog - Široki Brijeg

Ivan Dračar pobjednik tradicionalnog mini maratona Polog - Široki Brijeg

Pobjednik tradicionalnog mini maratona Polog – Široki Brijeg koji se trčao povodom 33. obljetnice zaustavljanja tenkova agresorske...

Održano gradsko natjecanje u pružanju prve pomoći

Održano gradsko natjecanje u pružanju prve pomoći

Natjecanje u pružanju prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Širokog Brijega održano je u utorak u Prvo...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

Na temelju članka 9. Statuta Grada Širokog Brijega («Službeni glasnik Grada Širokog Brijega», broj: 1/16) i članka 9. i 10. Odluke...

Najava: Predstavljanje romana "Kandidat smrti"

Najava: Predstavljanje romana "Kandidat smrti"

U sklopu programa "Svibanjska sjećanja" Grad Široki Brijeg i Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg pozivaju vas na predstavljanje ...

Obilježena godišnjica smrti ratnog ministra Gojka Šuška

Obilježena godišnjica smrti ratnog ministra Gojka Šuška

Gojko Šušak, ministar obrane Republike Hrvatske od 1991. do svoje smrti 1998. godine, bio je jedan od najbližih suradnika predsjed...

Obavijest: Tradicionalni mini maraton Polog – Široki Brijeg

Obavijest: Tradicionalni mini maraton Polog – Široki Brijeg

U organizaciji Grada Širokog Brijega i Športskog saveza Grada Širokog Brijega, dana 7. svibnja 2024. godine (utorak) u sklopu „Svi...

NAJAVA: Dan širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske JNA

NAJAVA: Dan širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske JNA

Predstavljamo program svečanosti obilježavanja Dana širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske J...

„SVIBANJSKA SJEĆANJA 2024.“

„SVIBANJSKA SJEĆANJA 2024.“

Predstavljamo program svečanosti obilježavanja obljetnica: Bleiburg i križni put ’45., Zaustavljanje tenkova u Pologu ’91., Minist...

Uručena i blagoslovljena dva nova automobila za projekt "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Uručena i blagoslovljena dva nova automobila za projekt "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Dva nova automobila, koja će biti korištena u projektu ''Širokobriješke sestre - kućna njega'' uručena su i blagoslovljena u četvr...

Najava 35. sjednice Gradskog vijeća

Najava 35. sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 35. sjednicu u utorak, 30. travnja 2024., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održa...

Crveni križ: Javni poziv za popunu pozicija na određeno vrijeme

Crveni križ: Javni poziv za popunu pozicija na određeno vrijeme

Crveni križ grada Širokog Brijega, za potrebe projekta „ŠIROKOBRIJEŠKE SESTRE – KUĆNA NJEGA“, a koji se financira sukladno odredba...

Zvonko Milas i gradonačelnik Kraljević potpisali ugovor o obnovi širokobriješke gimnazije

Zvonko Milas i gradonačelnik Kraljević potpisali ugovor o obnovi širokobriješke gimnazije

U petak je Gradskoj upravi u Širokom Brijegu upriličeno potpisivanje ugovora o provedbi projekta od strateškog značaja "Obnova Gim...

Obilježena 32. godišnjica raketiranja Širokog Brijega

Obilježena 32. godišnjica raketiranja Širokog Brijega

U nedjelju 7. travnja u Širokom Brijegu je obilježena 32. godišnjica raketiranja.

U Širokom Brijegu obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane

U Širokom Brijegu obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane

U četvrtak 4. travnja u Širokom Brijegu je obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i 19. obljetnica utemelje...

Otvorene su prijave za izlagače na ovogodišnjem Street Food Festu!

Otvorene su prijave za izlagače na ovogodišnjem Street Food Festu!

Za peto izdanje Street Food Festa u Širokom Brijegu, koji će se održati od 26. do 28. srpnja ove godine, organizatori vam donose u...

Prepoznata važnost i značaj projekta "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Prepoznata važnost i značaj projekta "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Gradska uprava Grada Širokog Brijega na čelu s Gradonačelnikom, obavještava javnost da je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava,...

   
ŠIROKI BRIJEG Vremenska prognoza

Anketa

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

736
NE
203
DA
134
MOGLO BI BITI BOLJE
2 Votes left

jVS by www.joomess.de.

 • Važniji telefoni

  Matični ured
  039 702 824
  Vatrogasno društvo
  039 703 086; 123
  Dom zdravlja
  039 704 926; 852 229; 124
  Policija
  039 716 601; 122
  Crveni križ
  039 703 288
  Gradska mrtvačnica
  063 354 987
  Radio postaja Široki Brijeg
  039 705 245; 703 050
  Elektro Široki Brijeg
  039 704 217
  HP Mostar
  Poštanski ured Široki Brijeg
  039 705 127
   
  Autobusni kolodvor
  Miškić bus
  039 706 561
  Globtour
  039 705 124