Srijeda, 31. siječnja 2024.

Centar za socijalni rad: Javni oglas za prodaju službenog motornog vozila

Centar za socijalni rad: Javni oglas za prodaju službenog motornog vozila

Broj: 01-44/6-35/24
Široki Brijeg, 31.01.2024. godine

 

Temeljem Odluke o prodaji službenog motornog vozila, broj 01-44-35/25 od 19.01.2024. godine JU “Centar za socijalni rad Široki Brijeg”

 

JAVNI OGLAS

za prodaju službenog motornog vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

 

A. Predmet javnog oglasa je prodaja službenog motornog vozila JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” postupkom javnog nadmetanja-licitacije i to sistemom prikupljanja zatvorenih ponuda, kako slijedi:

 

1. Marka i model: M1- PUTNIČKI AUTOMOBIL OPEL CORSA , boje:plave
2. Stanje vozila/stanje registracije: neispravno/neregistrirano, istekla registracija dana 28.12.2023.godine
3. Broj šasije: W0L000073V4142289
4. Broj motora: EURO 2
5. Godina proizvodnje: 1997.godine
6. Snaga motora u kW: 33kW
7. Vrsta goriva: Benzin
8. Pređena kilometraža: cca. 81,364 km
9. Registracijska oznaka: J29-E-551
10. Početna cijena: sa PDV-om 643,75 KM

 

B. Pravo učešća u postupku javne prodaje prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda imaju sva pravna i fizička lica, koje polože u depozit/kauciju u vrijednosti od 10% od početne vrijednosti službenog motornog vozila. Depozit/kaucija za učešće u postupku javnog nadmetanja za prodaju službenog vozila JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” uplaćuje se uplatom na glavni proračunski račun kod UniCredit banke broj uz sljedeće podatke:
Primatelj: JU “Centar za socijalni rad Široki Brijeg”
Transakcijski račun broj: 3382202200211386
Poziv na broj: 15000114000

 

Svrha uplate: Javno nadmetanje-licitacija u JU” Centar za socijalni rad Široki Brijeg”.
Pravo učešća u postupku javne prodaje nemaju zaposleni u JU ”Centra za socijalni rad Široki Brijeg”

 

B. Službeno motorno vozilo, koje je predmet prodaje, može se pogledati danima 02.02.2024. godine i 09.02.2024. godine u vremenu od 10:00 sati do 13:00 sati ispred JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”, Trg Gojka Šuška br:3b uz prethodnu najavu na broj telefona: 039/706-097. Kontakt osoba je v.d.ravanteljica Jelena Brekalo Nuić, dipl.iur.

 

C. Službeno motorno vozilo se prodaje ''u viđenom stanju'' što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavatelju, po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

 

D. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom: ''Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju službenog motornog vozila JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” - Ne otvaraj'' na adresu: JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg, Trg Gojka Šuška 3b, 88220, Široki Brijeg.

 

E. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 12.02.2024. godine do 12.00 sati. U obzir će se uzeti samo ponude koje, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno) budu zaprimljene na Protokol JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” do 12.00 sati. Sve ponude pristigle nakon navedenog roka, bez obzira kad su poslane, neće se uzeti u razmatranje. Na poleđini koverte potrebno je unijeti podatke podnositelja (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa).

 

F. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača uz prisustvo zainteresiranih ponuđača izvršit će se komisijski dana 12.02.2024. u 13.00 sati u ulici Trg Gojka Šuška 3b, Široki Brijeg.


Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, predsjedavajući ga proglašava pobjednikom postupka javne prodaje. Ako se pozivu odazovu dva ili više ponuđača s istom ponudom/cijenom koja je i ujedno i najviša ponuđena cijena, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja s protokola JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”.

 

G. Ponuda treba sadržavati:
a) podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona,
broj tekućeg računa, ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta i Izjava da nije član
uže obitelji zaposlenika JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”);
b) podatke o pravnoj osobi (točan naziv, adresa i broj telefona ponuđača, ovjerena
preslika rješenja o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane
nadležnog organa, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za
zastupanje u postupku licitacije, broj poslovnog računa);
c) iznos ponude izražene u KM (brojkama i slovima);
d) dokaz o uplati depozita/kaucije.
Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja. Ukoliko je ponuđač pravna osoba,
ponuda mora biti ovjerena pečatom pravne osobe. Postupak javne prodaje će biti punovažan i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

 

Obrazac za cijenu ponude preuzima se osobno u prostorijama JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”.

 

H. S odabranim ponuđačem JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 7 dana po završetku postupka javne prodaje i istom će biti vraćen uplaćeni depozit po dostavljanju dokaza o uplati licitiranog iznosa. Iznos položen na ime depozita/kaucije vratit će se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj prodaji istog dana nakon okončanog postupka javne prodaje, s tim da se položeni depozit/kaucija neće vratiti odabranim ponuđačima koji ne zaključe ugovor s JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” tj. koji odustanu od kupovine.

 

I. Kupac je dužan za kupljeno službeno motorno vozilo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

 

J. Kupac je dužan kupljeno službeno motorno vozilo preuzeti u roku od 7 dana od dana uplate postignute cijene. Sve poreze i troškove u vezi s prijenosom vlasništva snosi kupac.

 

K. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 039/706-097 kontakt osoba je v.d.ravnateljica Jelena Brekalo Nuić, dipl.iur.

 

V.d. ravnateljica
Jelena Brekalo Nuić, dip.iur


Dostavljeno:

 • oglasna ploča,
 • web stranica Grada Široki Brijeg,
 • sažetak javnog oglasa Večernji list.

Vijesti

Druga osnovna škola Široki Brijeg proslavila svoj dan!

Druga osnovna škola Široki Brijeg proslavila svoj dan!

U petak 17. svibnja u školskoj dvorani Druge osnovne škole Široki Brijeg održana je prigodna proslava povodom „Dana škole“.

Predstavljen roman ”Matijino stoljeće rata”

Predstavljen roman ”Matijino stoljeće rata”

Predstavljanje romana ”Matijino stoljeće rata” autora Ivana Šimića iz Gruda održano je u utorak navečer u Narodnoj knjižnici u Šir...

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima i njihovih zamjenika

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima i njihovih zamjenika

Na temelju članka 2.13 stavak (1) točka 3. Izbornoga zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/...

Proslavljen Dan Prve osnovne škole Široki Brijeg

Proslavljen Dan Prve osnovne škole Široki Brijeg

U Prvoj osnovnoj školi Široki Brijeg danas se održao program obilježavanja i proslave Dana škole.

Održana večer hrvatskih skladatelja - koncert Glazbene škole Široki Brijeg

Održana večer hrvatskih skladatelja - koncert Glazbene škole Široki Brijeg

U Franjevačkoj galeriji u Širokom Brijegu u četvrtak večer održan je koncert Glazbene škole Široki Brijeg pod nazivom „Večer hrvat...

Predstavljen roman "Kandidat smrti" autora pok. Nikole Nike Kovačić

Predstavljen roman "Kandidat smrti" autora pok. Nikole Nike Kovačić

U srijedu navečer u Narodnoj knjižnici u Širokom Brijegu u sklopu programa "Svibanjska sjećanja" predstavljen je roman "Kandidat s...

Svečano obilježen Dan širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske JNA

Svečano obilježen Dan širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske JNA

U utorak 7. svibnja obilježen je Dan širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske JNA koje se dogo...

Ivan Dračar pobjednik tradicionalnog mini maratona Polog - Široki Brijeg

Ivan Dračar pobjednik tradicionalnog mini maratona Polog - Široki Brijeg

Pobjednik tradicionalnog mini maratona Polog – Široki Brijeg koji se trčao povodom 33. obljetnice zaustavljanja tenkova agresorske...

Održano gradsko natjecanje u pružanju prve pomoći

Održano gradsko natjecanje u pružanju prve pomoći

Natjecanje u pružanju prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Grada Širokog Brijega održano je u utorak u Prvo...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

Na temelju članka 9. Statuta Grada Širokog Brijega («Službeni glasnik Grada Širokog Brijega», broj: 1/16) i članka 9. i 10. Odluke...

Najava: Predstavljanje romana "Kandidat smrti"

Najava: Predstavljanje romana "Kandidat smrti"

U sklopu programa "Svibanjska sjećanja" Grad Široki Brijeg i Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg pozivaju vas na predstavljanje ...

Obilježena godišnjica smrti ratnog ministra Gojka Šuška

Obilježena godišnjica smrti ratnog ministra Gojka Šuška

Gojko Šušak, ministar obrane Republike Hrvatske od 1991. do svoje smrti 1998. godine, bio je jedan od najbližih suradnika predsjed...

Obavijest: Tradicionalni mini maraton Polog – Široki Brijeg

Obavijest: Tradicionalni mini maraton Polog – Široki Brijeg

U organizaciji Grada Širokog Brijega i Športskog saveza Grada Širokog Brijega, dana 7. svibnja 2024. godine (utorak) u sklopu „Svi...

NAJAVA: Dan širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske JNA

NAJAVA: Dan širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske JNA

Predstavljamo program svečanosti obilježavanja Dana širokobrijeških branitelja i 33. obljetnica zaustavljanja tenkova agresorske J...

„SVIBANJSKA SJEĆANJA 2024.“

„SVIBANJSKA SJEĆANJA 2024.“

Predstavljamo program svečanosti obilježavanja obljetnica: Bleiburg i križni put ’45., Zaustavljanje tenkova u Pologu ’91., Minist...

Uručena i blagoslovljena dva nova automobila za projekt "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Uručena i blagoslovljena dva nova automobila za projekt "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Dva nova automobila, koja će biti korištena u projektu ''Širokobriješke sestre - kućna njega'' uručena su i blagoslovljena u četvr...

Najava 35. sjednice Gradskog vijeća

Najava 35. sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 35. sjednicu u utorak, 30. travnja 2024., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održa...

Crveni križ: Javni poziv za popunu pozicija na određeno vrijeme

Crveni križ: Javni poziv za popunu pozicija na određeno vrijeme

Crveni križ grada Širokog Brijega, za potrebe projekta „ŠIROKOBRIJEŠKE SESTRE – KUĆNA NJEGA“, a koji se financira sukladno odredba...

Zvonko Milas i gradonačelnik Kraljević potpisali ugovor o obnovi širokobriješke gimnazije

Zvonko Milas i gradonačelnik Kraljević potpisali ugovor o obnovi širokobriješke gimnazije

U petak je Gradskoj upravi u Širokom Brijegu upriličeno potpisivanje ugovora o provedbi projekta od strateškog značaja "Obnova Gim...

Obilježena 32. godišnjica raketiranja Širokog Brijega

Obilježena 32. godišnjica raketiranja Širokog Brijega

U nedjelju 7. travnja u Širokom Brijegu je obilježena 32. godišnjica raketiranja.

U Širokom Brijegu obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane

U Širokom Brijegu obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane

U četvrtak 4. travnja u Širokom Brijegu je obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i 19. obljetnica utemelje...

Otvorene su prijave za izlagače na ovogodišnjem Street Food Festu!

Otvorene su prijave za izlagače na ovogodišnjem Street Food Festu!

Za peto izdanje Street Food Festa u Širokom Brijegu, koji će se održati od 26. do 28. srpnja ove godine, organizatori vam donose u...

Prepoznata važnost i značaj projekta "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Prepoznata važnost i značaj projekta "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Gradska uprava Grada Širokog Brijega na čelu s Gradonačelnikom, obavještava javnost da je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava,...

   
ŠIROKI BRIJEG Vremenska prognoza

Anketa

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

736
NE
203
DA
134
MOGLO BI BITI BOLJE
2 Votes left

jVS by www.joomess.de.

 • Važniji telefoni

  Matični ured
  039 702 824
  Vatrogasno društvo
  039 703 086; 123
  Dom zdravlja
  039 704 926; 852 229; 124
  Policija
  039 716 601; 122
  Crveni križ
  039 703 288
  Gradska mrtvačnica
  063 354 987
  Radio postaja Široki Brijeg
  039 705 245; 703 050
  Elektro Široki Brijeg
  039 704 217
  HP Mostar
  Poštanski ured Široki Brijeg
  039 705 127
   
  Autobusni kolodvor
  Miškić bus
  039 706 561
  Globtour
  039 705 124