Srijeda, 31. siječnja 2024.

Centar za socijalni rad: Javni oglas za prodaju službenog motornog vozila

Centar za socijalni rad: Javni oglas za prodaju službenog motornog vozila

Broj: 01-44/6-35/24
Široki Brijeg, 31.01.2024. godine

 

Temeljem Odluke o prodaji službenog motornog vozila, broj 01-44-35/25 od 19.01.2024. godine JU “Centar za socijalni rad Široki Brijeg”

 

JAVNI OGLAS

za prodaju službenog motornog vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

 

A. Predmet javnog oglasa je prodaja službenog motornog vozila JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” postupkom javnog nadmetanja-licitacije i to sistemom prikupljanja zatvorenih ponuda, kako slijedi:

 

1. Marka i model: M1- PUTNIČKI AUTOMOBIL OPEL CORSA , boje:plave
2. Stanje vozila/stanje registracije: neispravno/neregistrirano, istekla registracija dana 28.12.2023.godine
3. Broj šasije: W0L000073V4142289
4. Broj motora: EURO 2
5. Godina proizvodnje: 1997.godine
6. Snaga motora u kW: 33kW
7. Vrsta goriva: Benzin
8. Pređena kilometraža: cca. 81,364 km
9. Registracijska oznaka: J29-E-551
10. Početna cijena: sa PDV-om 643,75 KM

 

B. Pravo učešća u postupku javne prodaje prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda imaju sva pravna i fizička lica, koje polože u depozit/kauciju u vrijednosti od 10% od početne vrijednosti službenog motornog vozila. Depozit/kaucija za učešće u postupku javnog nadmetanja za prodaju službenog vozila JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” uplaćuje se uplatom na glavni proračunski račun kod UniCredit banke broj uz sljedeće podatke:
Primatelj: JU “Centar za socijalni rad Široki Brijeg”
Transakcijski račun broj: 3382202200211386
Poziv na broj: 15000114000

 

Svrha uplate: Javno nadmetanje-licitacija u JU” Centar za socijalni rad Široki Brijeg”.
Pravo učešća u postupku javne prodaje nemaju zaposleni u JU ”Centra za socijalni rad Široki Brijeg”

 

B. Službeno motorno vozilo, koje je predmet prodaje, može se pogledati danima 02.02.2024. godine i 09.02.2024. godine u vremenu od 10:00 sati do 13:00 sati ispred JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”, Trg Gojka Šuška br:3b uz prethodnu najavu na broj telefona: 039/706-097. Kontakt osoba je v.d.ravanteljica Jelena Brekalo Nuić, dipl.iur.

 

C. Službeno motorno vozilo se prodaje ''u viđenom stanju'' što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavatelju, po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

 

D. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom: ''Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju službenog motornog vozila JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” - Ne otvaraj'' na adresu: JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg, Trg Gojka Šuška 3b, 88220, Široki Brijeg.

 

E. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 12.02.2024. godine do 12.00 sati. U obzir će se uzeti samo ponude koje, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno) budu zaprimljene na Protokol JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” do 12.00 sati. Sve ponude pristigle nakon navedenog roka, bez obzira kad su poslane, neće se uzeti u razmatranje. Na poleđini koverte potrebno je unijeti podatke podnositelja (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa).

 

F. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača uz prisustvo zainteresiranih ponuđača izvršit će se komisijski dana 12.02.2024. u 13.00 sati u ulici Trg Gojka Šuška 3b, Široki Brijeg.


Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, predsjedavajući ga proglašava pobjednikom postupka javne prodaje. Ako se pozivu odazovu dva ili više ponuđača s istom ponudom/cijenom koja je i ujedno i najviša ponuđena cijena, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja s protokola JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”.

 

G. Ponuda treba sadržavati:
a) podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona,
broj tekućeg računa, ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta i Izjava da nije član
uže obitelji zaposlenika JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”);
b) podatke o pravnoj osobi (točan naziv, adresa i broj telefona ponuđača, ovjerena
preslika rješenja o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane
nadležnog organa, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za
zastupanje u postupku licitacije, broj poslovnog računa);
c) iznos ponude izražene u KM (brojkama i slovima);
d) dokaz o uplati depozita/kaucije.
Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja. Ukoliko je ponuđač pravna osoba,
ponuda mora biti ovjerena pečatom pravne osobe. Postupak javne prodaje će biti punovažan i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

 

Obrazac za cijenu ponude preuzima se osobno u prostorijama JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”.

 

H. S odabranim ponuđačem JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 7 dana po završetku postupka javne prodaje i istom će biti vraćen uplaćeni depozit po dostavljanju dokaza o uplati licitiranog iznosa. Iznos položen na ime depozita/kaucije vratit će se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj prodaji istog dana nakon okončanog postupka javne prodaje, s tim da se položeni depozit/kaucija neće vratiti odabranim ponuđačima koji ne zaključe ugovor s JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” tj. koji odustanu od kupovine.

 

I. Kupac je dužan za kupljeno službeno motorno vozilo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

 

J. Kupac je dužan kupljeno službeno motorno vozilo preuzeti u roku od 7 dana od dana uplate postignute cijene. Sve poreze i troškove u vezi s prijenosom vlasništva snosi kupac.

 

K. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 039/706-097 kontakt osoba je v.d.ravnateljica Jelena Brekalo Nuić, dipl.iur.

 

V.d. ravnateljica
Jelena Brekalo Nuić, dip.iur


Dostavljeno:

 • oglasna ploča,
 • web stranica Grada Široki Brijeg,
 • sažetak javnog oglasa Večernji list.

Vijesti

Velika fešta sprema se u Mokrom!

Velika fešta sprema se u Mokrom!

Tradicionalna manifestacija, 13. večer folklora „Na temeljima bazilike naše“ u organizaciji KUD-a Mokro iz Širokog Brijega održat ...

Potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta zaštite okoliša

Potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta zaštite okoliša

U Gradskoj upravi 17. srpnja upriličeno je potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta zaštite okoliša “Zamjena i proširenje ja...

Najava: Predstavljanje Benjaminova zbornika: U čast eruditu i domoljubu Benjaminu Toliću

Najava: Predstavljanje Benjaminova zbornika: U čast eruditu i domoljubu Benjaminu Toliću

Ogranak Matice Široki Brijeg i nakladnik Alfa iz Zagreba pozivaju vas na predstavljanje Benjaminova zbornika: U čast eruditu i dom...

Svečano otvorena 23. Malonogometna liga mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega - Ožujsko 2024.

Svečano otvorena 23. Malonogometna liga mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega - Ožujsko 2024.

Igralište Prve osnovne škole Široki Brijeg u Klancu bilo je u znaku Malonogometne lige mjesnih zajednica.

Širokobriješki školarci u rodnom mjestu Mate Lovraka

Širokobriješki školarci u rodnom mjestu Mate Lovraka

Prva OŠ Široki Brijeg prepoznata je i u Europskoj uniji po brojnom inovacijama u izvannastavnim aktivnostima.

PETROVDAN NA KOČERINU UZ KLAPU GRGA IZ POSUŠJA

PETROVDAN NA KOČERINU UZ KLAPU GRGA IZ POSUŠJA

Na blagdan svetih Petra i Pavla na Kočerinu, 29. lipnja, središnje misno slavlje je u 11 sati, a očekuje nas i ove godine bogat ku...

Održano izvlačenje skupina Malonogometne lige mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega – Ožujsko 2024.

Održano izvlačenje skupina Malonogometne lige mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega – Ožujsko 2024.

U utorak 25. lipnja u Gradskoj vijećnici održan je ždrijeb skupina Malonogometne lige mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega – Ož...

Najava 36. sjednice Gradskog vijeća

Najava 36. sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 36. sjednicu u srijedu, 26. lipnja 2024., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održa...

Najava: Izvlačenje skupina i parova MNL MZ Grada Širokog Brijega - Ožujsko 2024.

Najava: Izvlačenje skupina i parova MNL MZ Grada Širokog Brijega - Ožujsko 2024.

Športski savez Grada Širokog Brijega organizira tradicionalnu Malonogometnu ligu mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega - Ožujsko...

Objavljen „Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini“

Objavljen „Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini“

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas je objavilo „Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjed...

Proglašeno stanje prirodne nesreće uzrokovano tučom na području Širokog Brijega

Proglašeno stanje prirodne nesreće uzrokovano tučom na području Širokog Brijega

Stožer civilne zaštite Grada Širokog Brijega održao je izvanrednu sjednicu povodom proglašenja prirodne nesreće uzrokovane tučom. ...

Obavijest: Malonogometna liga mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega

Obavijest: Malonogometna liga mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega

Športski savez Grada Širokog Brijega organizira tradicionalnu Malonogometnu ligu mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega.

ŠIROKI BRIJEG OSTVARIO ZNAČAJAN NAPREDAK I BESPOVRATNA SREDSTVA U PROJEKTU OPĆINSKOG OKOLIŠNOG UPRAVLJANJA MEG

ŠIROKI BRIJEG OSTVARIO ZNAČAJAN NAPREDAK I BESPOVRATNA SREDSTVA U PROJEKTU OPĆINSKOG OKOLIŠNOG UPRAVLJANJA MEG

U skladu s Metodologijom za dodjelu financijske podrške temeljene na rezultatima za novoizabrane jedinice lokalne samouprave koja ...

Večer folklora Sveti Ante čuvaj Vrila naša u Dobriču u Širokom Brijegu i ove 2024. godine okupila brojne poklonike tradicijske baštine

Večer folklora Sveti Ante čuvaj Vrila naša u Dobriču u Širokom Brijegu i ove 2024. godine okupila brojne poklonike tradicijske baštine

Tradicionalna manifestacija Sveti Ante Čuvaj Vrila naša kao i prethodnih godina održana je u Dobriču u Širokom Brijegu u subotu 8....

Obavijest organizatorima sportskih, kulturnih i drugih događaja

Obavijest organizatorima sportskih, kulturnih i drugih događaja

Odsjek za inspekcijske poslove Gradske uprave Široki Brijeg uputio je dopis svim organizatorima kulturnih, sportskih i drugih doga...

MNK Hercegovina je prvak BiH!

MNK Hercegovina je prvak BiH!

MNK Hercegovina je prvak Bosne i Hercegovine u futsalu!

Rekonstrukcija ceste u MZ Rasno

Rekonstrukcija ceste u MZ Rasno

U MZ Rasno završen je projekt rekonstrukcije cesta.

Anketa o prihodima i uvjetima života 2024

Anketa o prihodima i uvjetima života 2024

Obavještavamo javnost kako će se, počevši od 30.05.2024. do 31.07.2024. godine, u okviru statističkog istraživanja „Anketa o priho...

Javni oglas za izbor instruktora u Tim instruktora za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora

Javni oglas za izbor instruktora u Tim instruktora za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora

Javni oglas za izbor instruktora u Tim instruktora za obuku kandidata za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora.

   
ŠIROKI BRIJEG Vremenska prognoza

Anketa

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

745
NE
204
DA
134
MOGLO BI BITI BOLJE
2 Votes left

jVS by www.joomess.de.

 • Važniji telefoni

  Matični ured
  039 702 824
  Vatrogasno društvo
  039 703 086; 123
  Dom zdravlja
  039 704 926; 852 229; 124
  Policija
  039 716 601; 122
  Crveni križ
  039 703 288
  Gradska mrtvačnica
  063 354 987
  Radio postaja Široki Brijeg
  039 705 245; 703 050
  Elektro Široki Brijeg
  039 704 217
  HP Mostar
  Poštanski ured Široki Brijeg
  039 705 127
   
  Autobusni kolodvor
  Miškić bus
  039 706 561
  Globtour
  039 705 124